fbpx

IoT Platform ve Üreticiler için Faydaları

IoT’nin Üreticiler için Önemli Faydaları

Muhtemelen Nesnelerin İnterneti (IoT) veya Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) terimleriyle daha önce karşılaşmışsınızdır. Farklı blog yazılarımızda IoTnin ne olduğu ve neden ihtiyacınız olduğundan bahsetmiştik. IoT; süreçleri ve işlemleri anlamlandırmak için verileri merkezi bir sisteme ileten bağlı cihaz ağlarıdır. Bu ağlar, bir üretim tesisindeki bağlı uç cihazlardan, terminallerden ve makinelerden oluşur. Bu ağ üzerinden toplanan veriler, operasyonlar ve süreçler açısından neyin başarılı olup neyin olmadığını anlamayı sağlar. Bu yazımızda ise IoT Platform ve üreticiler için faydaları inceleyeceğiz.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)

IIoT cihazlarının büyük çoğunluğu üretimde kullanılmakta. Ayrıca bunu sağlık hizmetleri ve perakende sektörleri yakından takip etmektedir. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), bu ara bağlantıya ve fabrika katındaki terminaller, sensörler, makinalar ve diğer sistemler tarafından sağlanan verilere odaklanır. Bu yakıtı ‘veri’ olan fabrikalar, işletmeleri yukarıdan aşağıya bilgilendirme yeteneğine sahip “akıllı” ortamlar haline getirir. Hem gerçek zamanlı hem de zaman içinde fabrika süreçlerinin verimliliği ve performansı ile ilgili görünürlük sağlarlar. Kısacası veriler, üreticilerin operasyonları ilgili ve güncel verilerle iyileştirmesine olanak tanır.

IoT Platform ve Üreticiler için Faydaları

Peki, sizin tesisiniz IoT’den nasıl faydalanabilir? İşte IoT Platform ve Üreticiler için en önemli Faydaları.

1. IoT Platform ile ‘Bağlı’ Fabrikalar – Karanlık Fabrika Dönemi

IoT özelliği kazandırılmış makineler ve uç nokta cihazları, operasyonel bilgileri tesisinizin hem içindeki hem de çevre birimlerindeki personellere iletebilir. Buna makine operatörleri, yöneticiler, saha servis personeli ve hatta tedarikçiler, alt yükleniciler gibi ortaklar dahildir. Bu bağlanabilirlik, operasyon ve fabrika yöneticilerine sahada ve ofis dışında iş açısından kritik veriler ve bilgiler sunar. İşlemleri kontrol etme ve fabrika etkinliğini uzak bir düzeyde yönetme gücü, süreç optimizasyonu ve otomasyon fırsatlarını artırır.

2. Üretim Görünürlüğü – Süreçlerdeki Darboğazları Belirleme ve İyileştirme

Üretim söz konusu olduğunda, IoT’nin sağladığı süreçlerin sürekli izlenmesi, iyileştirmelerin sürekli olarak yapılmasını sağlayacaktır. Montaj ve üretim operasyonlarında bekleme süresi, darboğazlar belirlendiğinde ve üretim yönetimi ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasına yönelik daha iyi yaklaşımlar gerçekleştirmek için neredeyse gerçek zamanlı olarak ayarlamalar yapılabildiğinde özel bir fayda sağlar. Yani envantere bağlı daha az kaynak ve daha iyi genel ürün teslimatı ile birlikte parça israfı azaltır.

3. Daha İyi Envanter Yönetimi – Aradığınızı Her Yerden Hızlıca Bulun

RFID, Beacon gibi teknolojilerin IoT ile birlikte kullanılması, eski envanter izleme sistemlerinin getirdiği maliyetli hatalardan kaçınılmasını sağlar. Envanteri yönetmekle görevli personel, otomatik varlık izleme ve raporlamadan yararlanır. Ayrıca bu bağlantı, öğelerin izlenmesine ve verilerin otomatik olarak ERP sistemine kaydedilmesine izin verir. IoT bağlantısı ve ERP aracılığıyla mümkün kılınan bu performans yönetimi yetenekleri, kuruluşların her ay envanter yönetimine ayrılan çalışma saatlerinin sayısını ve insan hatası olasılığını azaltmasına yardımcı olur.

4. IoT Platform ve Üreticiler için Faydaları;Daha Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturun

Nesnelerin İnterneti’nin fabrika katında üretimi iyileştirdiğine dair hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca bu teknolojiler, çalışanlar için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya da yardımcı olur. Bu, insan-makine etkileşimleri için vizyon ve mekansal farkındalık sistemleri şeklinde gerçekleşir. Ayrıca personelinizin gün boyunca üzerinde taşıdığı giyilebilir güvenlik teknolojileri şeklinde de olabilir.

IoT bağlantılı cihazlar, bir makineden çok fazla titreşim veya ısı ölçümlenilmesi durumunda, boru hatlarındaki basınç kaybı gibi sapmaların oluşmasında ya da insan algısı tarafından başka şekilde tespit edilemeyen gaz sızıntıları durumunda dahilindeki daha büyük sistemlerle iletişim kurabilir. Alarmlar oluşturur, personellere ve yetkililere haber verir. Tesisinizin tehlikeli kısımlarında hareket eden personeli ele alalım. Size bağlı makinelere yakın mesafede bir insan olduğunu ve uygun önlemlerin otomatik olarak alınabileceğini bildirir. Örneğin tesisin uzak bir yerinde veya hatta saha dışında bir yaralanma yaşayan bir çalışan düşünelim. IoT bağlantılı güvenlik ekipmanının dahil edilmesiyle daha hızlı bakım alır. Bunlar, üreticiler için IoT’nin tesisinizde güvenliği nasıl iyileştirebileceğine dair yalnızca birkaç örnektir.

5. Kestirimci Bakım – Makine Arıza Süresini En Aza İndirin

Kestirimci bakım, kullanılan ekipmanın durumunu tanımlar ve optimum servis aralığını belirler. Bakım faaliyetini yalnızca gerektiğinde yaparak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Artık önleyici bakım yerine kestirimci bakıma odaklanılmalıdır. Bunun nedeni, bakım periyotları arasında daha uzun çalışma sürelerine izin verilmesi ve makineler için daha az arıza süresi oluşturmasıdır. Üreticiler için IoT gibi teknolojilerle birleştiğinde, titreşim, voltaj, sıcaklık ve diğer performans göstergelerinden elde edilen tüm veriler makinelere takılı IoT Gatewayler ile toplanır. Bu bilgiler ve IoT platformu gibi akıllı yazılım çözümleri tarafından yorumlanır. Daha sonra alarmlar ve uyarılar şeklinde görselleştirir. Ekipleriniz durumu değerlendirmek ve en uygun işlemi yapmak için bu bilgileri kullanır. Ayrıca bir parçanın da kullanım ömrünün sonuna ulaştığını gösteren veri noktalarının ayarlanmasına yardımcı olur. Otomatik sistemler, plansız üretim duruş süresini en aza indirecek şekilde programlar.

6. IoT Platform ile Artan Enerji Verimliliği – Daha Küçük Karbon Ayak İzi

Henüz bilmiyorsanız, dünya çapında enerji tüketiminin büyük bir kısmından fabrikalar sorumludur. Yani oransal olarak endüstriyel üretim, küresel olarak üretilen elektriğin% 54’ünün tüketilmesinden sorumludur. Bu durum oldukça büyük işletme maliyetlerine yol açar. Neyse ki, üreticiler için IoT, enerji verimliliğini çeşitli şekillerde önemli ölçüde artırır. Başlangıçta yöneticiler, en fazla enerjiyi kullanan donanım ve cihazları kolayca belirler. Bu bilgiler, makinelere ne zaman güç verilip çalıştırılacağını veya kapatılıp enerji tasarrufu sağlanacağını söyleyen gelişmiş işletim profilleri oluşturmada kullanılabilir. Çok fazla veya olması gerekenden fazla güç tüketen sistemlerde bir arıza belirtisi olabilir. IoT Platform, bu anormallikleri hemen belirler ve sorunları ilgililere hızlı bir şekilde bildirir.

Bu özellik, makinelerin kaynakları gereksiz yere tüketmeden, en yüksek verimlilikte ve kapasitede çalışmasını sağlar. Bunun ötesinde, IoT sistemi size tüm tesisinizin veya birçok tesisin enerji profilini oluşturur. Veriler daha sonra olumsuz çevresel faktörlere rağmen işlemlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için en uygun ve verimli yedekleme sistemlerini oluşturmak için kullanır. Sonuç olarak, kesintilere rağmen sıkı teslim tarihlerinde ve üretim programlarında çalışmaya devam edebilirsiniz.

7. Operasyonel Verimliliği Artırın – Bir Petrol Tankeri Gibi Değil, Tekne Gibi Manevra Yapın

IoT bağlantılı cihazlar ve IoT Platformlar, üretim operasyonlarının ve yöneticilerin, daha akıllı ve daha bilinçli kararlar almak için tesislerinde akan verileri kullanmasına olanak tanır. Mevcut bilgilerin kullanılması, işletmenin hem içgörü hem de eylem yoluyla daha çevik ve istikrarlı bir gelecek yaratan proaktif, sürekli iyileştirme girişimlerini üstlenmesini sağlar. 

IoT bağlantılı varlıkların sağladığı faydalar operasyonel verimliliğin de ötesine geçer. Öngörücü bakımı, daha yüksek kaliteli ürünleri, daha odaklı liderliği ve genel organizasyonel sağlığı kapsar. Genel olarak, üreticiler için IoT, şirket genelindeki personelin daha fazla değil, daha akıllı çalışmasını sağlar. Uzun vadede, operasyonlardaki aksaklıklar tamamen önlenebildiğinden, defalarca kez maliyet faydası oluşturur.

Üreticiler için Fast IoT Platform ve Faydaları – İş Akışı

IoT Platform ve Üreticiler için Faydaları
  1. Cihazları, makineleri, varlıkları, çevresel faktörleri, envanter durumlarını ve bunlara karşılık gelen IoT verilerini izleyin.
  2. Sensör ve makine telemetrisi gibi olaylar ve verileri IoT Platform’a kolayca aktarın.
  3. Elde edilen veriler ile Fast IoT Platform üzerinde görselleştirin, farklı grafikler ve raporlar oluşturun.
  4. Fast IoT Platform’un dahili kural motoru ile limitleri belirleyin, alarmlar alın, farklı sistemleri devreye alın ya da devreden çıkartın.

Üreticiler için Fast IoT Platform’a Sahip Olduğunuzda Edineceğiniz Avantajlardan Sadece Birkaçı:

  • Olası arızalar gibi sorunları meydana gelmeden önce belirleyin.
  • Tedarik zincirinizdeki olayları izleyerek tedariki optimize edin ve maliyetleri azaltın.
  • Sağlık ve güvenlik KPI’larını izleyerek fabrikadaki genel çalışan güvenliğini iyileştirin.
  • Gerçek zamanlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayarak karar verme sürecini iyileştirin.
  • Müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırın ve maliyetleri düşürün.
  • Müşterilerden ürettiğiniz son ürünü takip ederek kullanım modelleri ve kullanımı hakkında içgörü kazanın.

Fast IoT Platform ve hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzman ekibimizle hemen iletişime geçin. Ayrıca IoT cihazlarımızı incelemek için web sitemizdeki ürünler kısmına göz atabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir