fbpx

Su Tasarrufu Önemi ve Su Tasarrufuna Yönelik Çözümler

Su tasarrufu

Su Tasarrufu Nedir ve Neden Önemlidir?

Su kaynaklarının sınırlı olması ve su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle son yıllarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Tasarruf yapmak, hem su kaynaklarının korunmasına katkı sağlar hem de su faturalarının azaltılmasına yardımcı olur. Su tasarrufu, evlerde, bahçelerde, endüstriyel sektörde ve tarım sektöründe uygulanabilir. Ayrıca, su tasarrufu sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Bu nedenle, su tasarrufu konusu hakkında farkındalık yaratmak ve uygulanabilir çözümler sunmak, hayati öneme sahiptir.

Günümüzde neredeyse tüm gündemimiz Covid-19 ile ilgili gelişmeler olmuş durumda. Ancak tüm dünyayı yakın gelecekte bekleyen daha büyük bir sorun var;

Ulaşılabilir, temiz su krizi.

Temiz içilebilir su, herhangi bir alternatifi bulunmaması sebebiyle insanlığın geleceği için yaşamsal bir öneme sahip. Hepimizin bildiği gibi dünyamızın dörtte üçü denizlerle kaplı. Fakat içilebilir su oranı yalnızca %2.5’dir. Tüm dünyada yaşayan 7 milyardan fazla insan var ve bu sayı her geçen gün artıyor. Tatlı su tüketimi hızla devam ederken, su kaynakları küresel ısınma sebebiyle oluşan yağış azlığı ve aşırı buharlaşma sebebiyle yenilenmiyor. Su kaynakları, sanayileşme ve endüstrileşme ile birlikte kirlenerek yok oluyor.

Ülkemizde ise son günlerde yağış olmaması sebebiyle akıllara gelen su tüketimi konusu dünya ortalamasına göre çok daha yüksek durumda. Hijyen Ev Kategorisi Başkan yardımcısı Beaulieu, yapılan araştırmalara göre dünya ortalamasının günde kişi başı su tüketiminin 80 litre olduğunu açıkladı. Türkiye’de ise kişi başı 190 lite su tüketildiğini bildirdi. Su stresli ülkeler sınıfında yer alan Türkiye’de 2015 yılında 1.422 metreküp olan kişi başına düşen su miktarı, 2017 yılı itibarıyla 1.386 metreküp olarak hesaplanmaktadır. İklim değişikliği, artan şehirleşme, endüstriyel gelişmeler, doğrudan ve dolaylı su kullanım alışkanlıkları ile coğrafi koşulların gelecekte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kişi başına düşen su miktarının azalmasına neden olacağı öngörülüyor. Durum böyle olunca, yakın gelecekte Türkiye su fakiri bir ülke haline gelmesi muhtemeldir.

Su Tasarrufu

Evde kullandığımız suyun 23 katı gıda ve eşyaların üretiminde harcıyoruz.

Su kıtlığı, her yıl en az bir ay boyunca tüm dünyada 2,7 milyar kişiyi etkiliyor. Evlerde musluklardan akan su, su tüketiminin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Ayrıca, en çok su kullanımı tükettiğimiz mal ve hizmetlerin üretimlerinde, işleme süreçlerinde gerçekleşiyor.

Deniz suyunun arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi mümkündür. Ancak, henüz yüksek maliyetli olması sebebiyle toplumla ulaşması pek mümkün olamıyor. Su krizi yaşamamak için alınması gereken önlemler hayati bir öneme sahip. Bireysel önlemler mutlaka faydalı oluyor. Ancak asıl önlem alınması gereken alanlar tarım ve endüstri olarak gözüküyor. Çünkü katı gıda ve eşya üretiminde evde yapılan tüketimden 23 kat daha fazla tüketim yapılıyor. Örnek verecek olursak 200 gr. paket patates cipsi için 185 litre su gerekiyor. Bir kilogram sığır eti üretimi için ise yaklaşık 15 bin litre su gerekiyor.

Endüstriyel Sektörde Su Tasarrufunun Önemi ve Uygulamaları

Endüstriyel sektörde su tasarrufu ve su kaynaklarının sınırlı olması önemli hale gelmiştir. Bunun sebebi, artan su fiyatlarıdır. Sektörde su kullanımı, üretim süreçleri, soğutma ve temizlik işlemleri gibi birçok alanda gerçekleşmektedir. Bu nedenle, endüstriyel sektörde su tasarrufu için uygulanması muhtemel pek çok yöntem vardır. Örneğin, kapalı devre su kullanımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım sistemleri, su verimli ürünlerin kullanımı ve su basınçlarının düşürülmesi gibi yöntemlerle su tasarrufu sağlanır. Bu uygulamalar hem su kaynaklarının korunmasına katkı sağlar hem de endüstriyel işletmelerin su faturalarını azaltır. Ayrıca, sürdürülebilir bir endüstriyel sektör için su tasarrufunun hayati önemi vardır.

Su tüketiminin yüzde 70’ini tarım, yüzde 19’unu sanayi oluşturuyor.

Tarımda geleneksel sulama yöntemleri ve içme suyu sistemlerinde teknolojinin kullanılmaması gibi durumlar su sarfiyatının başlıca sebebi olmaktadır. En yüksek tüketimin tarımda olduğunu göz önüne alacak olursak, bu alanda yapacağımız düzenlemeler gereksiz tüketime büyük ölçüde engel olur.

Geleneksel sulama yöntemlerinde kontrolsüz bir sulama yapıldığı için su kaynakları gereksiz yere tüketiliyor. Aynı durum içme suyu sistemlerinde de bulunmaktadır. Köy ve ilçelerde içme suyu sistemleri su kaynaklarındaki pompalar vasıtasıyla depolara basılıyor. Ancak depo tarafında bir doluluk/seviye kontrolü yapılmadan rastgele çalıştırılan pompalar, depoların taşmasına sebep oluyor. Bu durum gereksiz içme suyu tüketimini arttırıyor.

Tarımsal sulamada ise; toprak nemliliği kontrol edilmeden, yetiştirilen ürüne uygun olmayan, salma sulama diye de bilinen kontrolsüz sulama yöntemleri vardır. Önemli zararlarından birisi ise tarımdaki en büyük gereksiz su tüketimini oluşturuyor olması.

Tarımda ve sanayide teknolojiden faydalanarak yatırım maliyeti yüksek olmayan otomatik sulama sistemleri, sulama otomasyonu ve pompa depo otomasyon sistemlerinin kullanılması su tüketiminin önlenmesinde büyük bir rol oynuyor.

Su Tasarrufunun Ekonomiye Etkileri ve Finansal Kazanımlar

Çevresel faydalarının yanı sıra, ekonomik faydaları da beraberinde getirir. Su faturalarının azaltılması, işletme maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Endüstriyel sektörde su tasarrufu sağlamak, üretim maliyetlerini düşürür ve işletmelerin karlılığına katkı sağlar. Ayrıca, su tasarrufu uygulamaları, çevre dostu işletme uygulamaları olarak da kabul edebiliriz. Bu da kurumsal sosyal sorumluluğun bir parçasıdır. İşletmeler, su tasarrufu sağlayarak, çevre dostu bir imaj oluşturur ve müşteri sadakati kazanır. Su tasarrufu aynı zamanda, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde, suyun ticari bir mal olarak kullanıldığı durumlarda, su tasarrufu sağlamak işletmeler için zorunlu hale gelir. Yani, su tasarrufu hem ekonomik hem de çevresel faydaları nedeniyle işletmelerin önem vermesi gereken konudur.

Su Tasarrufu

Su Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik: Gelecekteki Yararları ve Önemi.

Su tasarrufuna yönelik uygulamaların yanı sıra, su kullanımının farkındalığını artırmak da su kaynaklarının korunmasına katkı sağlar. Bu nedenle, eğitim kampanyaları ve bilgilendirici materyallerin hazırlanması, su tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yardımcı olur. Bu kampanyalar, su tasarrufunun neden önemli olduğunu ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi verir. Bu sayede insanları su tasarrufu yapmaya teşvik eder. Su tasarrufu hakkında bilinçlendirme kampanyaları sadece bireysel düzeyde değildir. Aynı zamanda işletmeler, okullar ve kamu kurumları gibi farklı kuruluşlar için de yapılmalıdır. Su tasarrufu konusunda farkındalığın artması, sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Ayrıca, su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, dünya üzerinde 1.4 milyar km³’lük su rezervinin sadece %1’i içilebilir, su kaynaklarını oluşturur. Küresel ısınma ile bu sınırlı kaynakların da %25’inin kaybedileceği öngörülüyor. Gereksiz su tüketimlerine önlem almak ve su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması herkes için artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

Bu yazımızda su tasarrufu önemine ve çözümlerine yönelik konulara değindik. En önemli olan çözümlerden sulama otomasyonu ve içme suyu pompa depo otomasyonu sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Pompa Depo Otomasyonu

Pompa depo otomasyon sistemi ile tasarruf edin!

Sulama Otomasyonu

Sulama otomasyonu ile gereksiz sulamayı önleyin!