Enerjinizi İzleyin, Analiz Edin, Tasarruf Edin!

Roltek > Genel  > Enerjinizi İzleyin, Analiz Edin, Tasarruf Edin!

Enerjinizi İzleyin, Analiz Edin, Tasarruf Edin!

Tüm dünyada enerji kullanımını azaltmak ve enerji israfını engellemek adına birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Enerjinin verimle şekilde kullanılması enerji tasarrufunu sağlamakta ve büyük ölçüde kar elde ettirmektedir. Çevre açısından enerjinin boş yere kullanılmaması hem doğaya hem de canlılara yarar sağlamaktadır. Enerjiyi verimli ve tasarruflu şekilde kullanabilmek adına üretilen çözüm önerileri zamanla takip ve iyileştirme yapılmadığı için etkili sonuçlar vermemektedir. Ancak enerji kullanımına ait veriler doğru şekilde işlendiği ve takibi sağlandığı takdirde enerji kullanımını azaltmak mümkün olabilmektedir. Uzaktan enerji izleme sistemi işletmeler için tasarlanmış enerji tasarrufu adına etkili bir çözümdür. Web tabanlı olarak hazırlanmış olan enerji izleme sisteminde performans iyileştirmelerine yönelik bilgi, analiz ve raporlar sunulmaktadır.

Enerji izleme sistemi uzaktan kontrol edilebilen teknoloji alt tabanlı tasarrufu amaçlayan ve işletmelere kar elde ettiren veri sistemine verilen addır. Herhangi bir enerji tüketimi yapılan tesiste yakıt, elektrik, doğal gaz, su, buhar, basınç ve hava gibi tüm tüketimleri kontrol altına almak enerji izleme sistemiyle mümkündür. Enerji tüketimlerinin değişikliğe sebebiyet verecek sıcaklık, nem ve üretim adedi gibi önemli faktörler de gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Tüm bu sistemin uzaktan izlenmesinin yanı sıra enerjiye ait değerler kayıt altına alınabilmekte ve düzenli olarak tüketim raporları incelenebilmektedir. İşletmenin performansını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar arasında başta gelen uzaktan enerji takibi sistemi önemli kararların alınması ve uygulanması için bilgi, analiz ve rehberlik hizmeti sağlar niteliktedir.

 

Enerji İzleme Sisteminin Özellikleri

 

Enerji sayaçlarından aktarılan veriler farklı haberleşme araçlarıyla yetkili kişilerin sisteminden görüntülenebilir olmaktadır. Gerçek zamanlı olarak alınan veriler enerji tüketimi seviyesini belirli olacak şekilde istenilen anda gösterebilmektedir. Veriler sürekli olarak izlenebildiği gibi geçmişe yönelik tüketim kayıtları da incelenebilmektedir. Reaktif tüketimlerin takibi sayesinde cezaya girmek önlenebilmektedir. Enerji kalitesi de çeşitli kıstaslar doğrultusunda tüketim verileri gibi kayıt altında tutulmaktadır. Enerji tüketiminde değişim yaşandığında zamana bağlı olarak gösterim sağlanabildiği için doğru fatura analizleri yapılabilmektedir. Enerji tüketimini izlerken sıcaklık ve nem takibini de yapmak mümkündür ayrıca ortamın aydınlık şiddeti de veriler yardımıyla aktarılmaktadır. Tüm enerji tipleri için tek bir platform üzerinden izleme kolaylığı imkanı bulunmaktadır. Yetkili kişi veya kişilere tarih, saat, vardiya ve karşılaştırmalar olmak üzere birçok farklı çeşitte analiz raporları iletilmektedir. Maliyet hesaplama imkanıyla tarife bazlı maliyet raporları oluşturulabilmektedir. Enerji izleme sistemi kullanıcılarından yetkili kişilere talepleri doğrultusunda otomatik olarak belirli aralıklarla rapor gönderimi sağlanabilmektedir. Ya da ihtiyaca özel olarak rapor geliştirilerek yetkili kişilere mail yoluyla iletilmektedir. Enerji üzerinde belirli parametreler baz alınarak limit tanımlanabilmekte ve alarm uyarı sistemi devreye sokulabilmektedir. Alarm uyarı sistemleri sayesinde belirlenen limitin üstüne çıkıldığında veya altında kalındığında yetkili kişiye mail veya SMS ile bilgi vermektedir. Böylece beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında müdahale etme şansı bulunabilmektedir. Enerji izleme, enerji tüketimi sağlanan tüm işletmeler için oldukça avantajlı ve getirisi yüksek bir çözüm sistemidir.

Enerji izleme ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

 

admin