fbpx

IoT Platform’da Kural Motoru 

IoT Platform’da Kural Motoru Ne İşe Yarar?

IoT Platform Kural Motoru bulunan, IoT projelerinde otomasyonun ve özel tepkilerin temelini oluşturan güçlü bir araçtır. Bu araç, çeşitli olayları izler, verileri analiz eder. Ayrıca belirli koşullar gerçekleştiğinde özel eylemler başlatır. Örneğin, bir cihazın sıcaklık değeri belirli bir aralığın dışına çıktığında alarm oluşturmak veya belirli bir cihazın durumu değiştiğinde otomatik olarak başka bir cihazın durumunu güncellemek gibi senaryoları kolayca yönetebilirsiniz.

Olay tetikleyicileri, koşullar, aksiyonlar ve çalışma zamanı döngüsü gibi kavramlar üzerinde durur. Ayrıca kullanıcıların platformda karmaşık kurallar ve otomasyon senaryoları oluşturmasına olanak tanır. FAST IoT Platform’un Kural Motoru, kullanıcılarına esneklik, özelleştirme ve otomasyon imkanı sunar. Bununla birlikte IoT projelerinde güvenlik ve verimliliği artırmak için güçlü bir araç sağlar. Bununla beraber cihazlar arasında otomasyon sağlar ve sistem davranışını belirli koşullara göre şekillendirir.

IoT Platform Kural Motoru

Kural Motoru Temel İlkeleri

1. Olay Tetikleyicileri:

Kural motoru, bir dizi olay tetikleyici kullanarak başlar. Olay tetikleyicileri, belirli bir durumu veya olayı algılamak için kullanılır. Örneğin, bir cihazdan gelen veri, belirli bir eşik değerini aştığında bir olay tetikleyici başlatır.

2. Koşullar:

Olay tetiklendikten sonra, belirli koşullar kontrol edilir. Koşullar, belirli bir durumu veya değeri kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, sıcaklık belirli bir aralığın dışına çıktığında bir koşul tetiklenir.

3. Aksiyonlar:

Koşullar karşılandığında, belirli aksiyonlar gerçekleşir. Aksiyonlar, bir cihaza komut gönderme, bir bildirim gönderme, bir veritabanına veri yazma veya başka bir entegrasyonla iletişim kurma gibi çeşitli işlevleri içerir.

4. Çalışma Zamanı Döngüsü:

Kural motoru, sürekli olarak olayları dinler, koşulları kontrol eder ve aksiyonları gerçekleştirir. Bu, platformda sürekli bir otomasyon ve reaksiyon yeteneği sağlar.

5. Zamanlama ve Tekrarlar:

Kural motoru, belirli zaman dilimlerinde veya belirli bir periyotta tekrar eden olayları yönetme yeteneğine sahiptir. Bu, belirli işlemleri düzenli aralıklarla gerçekleştirmek için kullanır.

Kural Motoru Kullanım Senaryoları

1. Otomasyon:

Kural motoru, belirli koşullar gerçekleştiğinde cihazlara otomatik olarak komut göndererek veya belirli işlemleri tetikleyerek otomasyon sağlar.

2. Veri İşleme ve Filtreleme:

Gelen verileri işleyerek ve belirli koşulları kontrol ederek kural motoru, platforma gelen veri akışlarını filtreler ve işler.

3. Alarm ve Bildirim Yönetimi:

Kural motoru, belirli olaylar gerçekleştiğinde alarm durumları oluşturur ve bu durumlar için bildirimler gönderir.

4. Veritabanına Veri Yazma:

Kural motoru, belirli koşullar gerçekleştiğinde platform üzerindeki veritabanına veri yazar. Bu, geçmiş verileri kaydetmek için kullanılır.

5. Entegrasyonlar:

Kural motoru, diğer sistemlerle entegrasyon sağlar. Örneğin, belirli bir koşul gerçekleştiğinde bir web servisine HTTP isteği gönderir.

Kural Motoru Konfigürasyonu

FAST IoT Platform‘un kural motorunu yapılandırmak ve özelleştirmek için kullanıcılar, FAST IoT Platform arayüzü üzerinden kullanıcı dostu bir arayüz kullanabilirler. Buna ilaveten, bu arayüz sayesinde karmaşık kurallar ve otomasyon senaryoları oluşturmak mümkündür.

FAST IoT PLATFORM Kural Motoru’nun Temel Bileşenleri

Mesaj:

Mesaj, platformda gerçekleşen herhangi bir olayı temsil eder. Bu olaylar, cihazlardan gelen veriler, cihaz yaşam döngüsü olayları, REST API olayları, RPC istekleri vbdir.

Kural Düğümü:

Kural Düğümü, bir mesaj üzerinde belirli bir işlevi yürüten bir bileşeni ifade eder. Bu düğümler, gelen mesajı filtreleme, dönüştürme veya belirli eylemleri gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Farklı türde kural düğümleri, çeşitli işlevleri yerine gerçekleştirmek için kullanılır.

Kural Zinciri:

Kural Zinciri, kural düğümlerini birbirlerine bağlama ve bir dizi işlemi gerçekleştirmek üzere sıralama yeteneği sağlayan bir yapıdır. Bir kural düğümünden gelen mesaj, zincirde bağlı diğer kural düğümlerine iletilir. Bu sayede kullanıcılar, olaylara tepki vermek için karmaşık iş akışları oluşturabilirler.

IoT Platform Kural Motoru, IoT projelerinde olaylara dayalı otomasyonlar ve işlevsellik sağlayan güçlü bir araçtır. Kullanıcılar, bu motor aracılığıyla cihazlardan gelen verilere tepki vererek, belirli koşullara göre eylemleri tetikleyebilirler. Bu, platformun esnekliğini sağlar ve özel iş akışları oluşturmayı mümkün kılar.

IoT Platform Kural Motoru Kural Zinciri Örnek Kullanım

Alarm Oluşturma ve Temizleme Örneği

FAST IoT Platform’a, cihazınızın DHT22 sensöründen okunan sıcaklık verilerini iletmek istediğinizi varsayalım. DHT22 sensörü genellikle -40 ila 80°C aralığındaki sıcaklıkları ölçer. Ancak, eğer ölçülen sıcaklık bu aralığın dışında ise bir alarm oluşturmak istiyoruz.

Bu eğitimde FAST IoT Platform Kural Motorunu şu şekilde yapılandıracağız:

  • Eğer sıcaklık değeri 80°C’den büyükse veya -40°C’den küçükse, mevcut bir alarm oluşturun veya var olan alarmı güncelleyin.
  • Sıcaklık değeri -40°C ile 80°C arasında ise alarm durumunu temizleyin.

Adım 1: Yeni Kural Zinciri Oluşturun

IoT Platform Kural Motoru

Görseldeki numaraları takip ederek yeni bir kural zinciri oluşturun.

Adım 2: Gerekli Düğümleri Ekleme 

Düğüm A: Script Düğümü

“Script” düğümü, FAST IoT Platform’un Kural Motoru içinde özel JavaScript kodlarını aktivasyon için kullanılır. Bu sayede kullanıcılar, olay verileri üzerinde özel mantık, hesaplamalar ve özel eylemler ekleyebilirler. JavaScript dilini kullanarak karmaşık koşullar, döngüler veya bildirimler gibi özel işlemleri kolayca entegre edebilirler. Bu düğüm, kullanıcılara daha esnek ve özelleşmiş olay tabanlı iş akışları oluşturma imkanı sağlar.

IoT Platform Kural Motoru

Parametrenin beklenen aralıkta olup olmadığını kontrol etmek için script düğümü oluşturulur.

Düğüm B: Create Alarm Düğümü

“Create Alarm” düğümü, FAST IoT Platform’un Kural Motoru içinde bir alarm oluşturmak için kullanılır. Bu düğüm, belirli bir koşul veya olay gerçekleştiğinde bir alarm başlatılmasını sağlar. Kullanıcılar bu düğümü kullanarak özel tetikleyiciler ve koşullar belirler, böylece istedikleri durumlar için alarmlar oluşturabilirler. Bu, sistemin belirli bir durum veya olaya tepki vermesini ve kullanıcılara bilgi vermesini sağlar.

IoT Platform Kural Motoru

Alarm type ve alarm severity değerlerini isteğinize uygun değiştirebilirsiniz.

Düğüm C: Clear Alarm Düğümü

“Clear Alarm” düğümü, FAST IoT Platform’un Kural Motoru içinde bir alarmı temizlemek veya kapatmak için kullanılır. Bu düğüm, önceden oluşturulmuş bir alarmın belirli bir koşulu karşılaması durumunda alarm durumunu kapatır. Kullanıcılar bu düğümü kullanarak, belirli bir durum düzeldiğinde veya istenmeyen bir durum gerçekleştiğinde alarm durumunu kapatmak için otomasyon ve senaryolar oluşturabilirler.

IoT Platform Kural Motoru

Clear alarm düğümündeki alarm type değeriniz create alarm ile aynı olmalıdır.

IoT Platform Kural Motoru  

Kural zincirinin son hali bu şekilde görünecektir.

Adım 3: Kök Dizini Yapılandırma

IoT Platform Kural Motoru

Kök dizine oluşturduğumuz rule chain’i ekleyelim.

IoT Platform Kural Motoru

Root Rule Chain’in son hali böyle görünecektir.

IoT Projelerinde Esneklik ve Otomasyon Sonucu: FAST IoT Platform’un Kural Motoru

FAST IoT Platform’un en güçlü özelliklerinden biri olan Kural Motoru, çeşitli olayları izler, verileri analiz eder ve belirli şartlar gerçekleştiğinde özel eylemleri başarır. Kural Motoru, olay tetikleyicileri, koşullar, aksiyonlar, çalışma zamanı döngüsü ve zamanlama/tekrarlar gibi temel ilkeleri kullanarak çalışır. Ayrıca bu özellik, kullanıcıların IoT projelerinde esneklik sağlar. Özelleştirilebilir iş akışları oluşturmalarını mümkün kılar. FAST IoT Platform’un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde karmaşık kurallar ve otomasyon senaryoları oluşturulur. Kısacası, Kural Motoru, IoT projelerinde olaylara dayalı otomasyonlar ve işlevsellik sağlayan güçlü bir araçtır.

FAST IoT Platform’da Kural Motoru Yönetimi için daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin!

Instagram: roltek2014

LinkedIn: Roltek Technology

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir